• اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی

محل برگزاری: رستوک آلمان
تعداد مقالات کنفرانس: 59
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 100
کد CSC این کنفرانس: ACBCONF190214