بررسی خرابی پیش‌رونده در سازه¬های قاب خمشی فولادی ویژه با مهاربندی همگرا